ΕΜΠΟΡΙΑ ΜΗ ΣΙΔΗΡΟΥΧΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ     ΧΑΛΚΟΣ     ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ     ΦΩΣΦ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣ     ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ     ELBOWS     FITTINGS     SPECIAL PARTS FOR FUEL TANK

MetalNet Α.Ε.


Η METALNET Α.Ε. δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία στο εμπόριο των μη σιδηρούχων μετάλλων. Αναλυτικά, μας απασχολεί πρωταρχικά η διαπραγμάτευση του ΧΑΛΚΟΥΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΦΩΣΦ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, καθώς και τα ΚΡΑΜΑΤΑ των παραπάνω.
Επικοινωνία

METALNET Α.Ε.

δημιουργήθηκε στη Θεσσαλονίκη και έκτοτε έχει επιδείξει μια εντυπωσιακή πορεία στο εμπόριο των μη σιδηρούχων μετάλλων. Αναλυτικά, μας απασχολεί πρωταρχικά η διαπραγμάτευση του ΧΑΛΚΟΣΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣΦΩΣΦ. ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΣΑΛΟΥΜΙΝΙΟ, καθώς και τα ΚΡΑΜΑΤΑ των παραπάνω.

Συνεργαζόμαστε με επιχειρήσεις και χυτήρια χωρών που συμμετέχουν στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, για να ικανοποιήσουμε τη διαρκώς αυξανόμενη επιθυμία μας να δαπανήσουμε την εμπορική μας γραμμή.


Η METALNET Α.Ε., διαθέτει εξαιρετικό μηχανικό προσανατολισμό σε συνδυασμό με μια σειρά προηγμένου τεχνολογικού εξοπλισμού. Ταιριάζει με τις τρέχουσες εξελικτικές τάσεις του κλάδου και την παράδοση στην υπεροχή της Εξυπηρέτησης Πελατών, παρουσιάζοντας ιδιότητες μιας ξεχωριστής εταιρείας.

Με υπερηφάνεια ανακοινώνουμε ότι η METALNET Α.Ε., ακμάζει λόγω της συνεχούς τεχνολογικής βελτίωσης και της εφαρμογής στρατηγικών προληπτικής διαχείρισης.

MetalNet Α.Ε.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:
Σ. ΔΑΒΑΚΗ 12, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΤΚ 56431
 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +30 2310 569251-3
ΦΑΞ: +30 2310 569256
 
Εισαγωγές - Εξαγωγές: Δρίτας Κυριάκος
Υπευθ. Πωλήσεων: Δρίτας Πέτρος